ЈУХОРСКЕ ВИЛЕ

ВРДЕНОВАЧКИ ОРЛОВИ

Удружење жена "Јухорске виле"

Удружење жена „Јухорске виле“, са седиштем у Обрежу је основано 2019 године. Област остваривања циљева односи се на развој локалне и шире друштвене заједнице ,кроз истраживања различитих области које ће за основ имају следеће области : друштвени активизам и волонтеризам ,култура и традиција, стари занати, екологија ,заштита животне средине, афирмација предузетништва и јачање женског предузетништва, здравства, спорта, културе и образовања, пољопривреде и туризма, подстицај развоја привреде нарочито туризма и урбанизма.

Удружење је оснивано ради ширења и јачања утицаја цивилног друштва у Републици Србији кроз повезивање и умрежавање организација и различитих интересних група у невладином сектору. Посебну пажњу поклањамо развоју локалног и регионалног подручја кроз истраживање различитих области : културна баштина и традицијa, стари занати, екологија и заштита животне средине, предузетништво и јачање женског предузетништва, здравства, спорта, културе и образовања, пољопривреде и туризма. 

Кроз наше активности промовишемо заштиту људских , мањинских и женских права. Отворене смо за сарадњу са организацијама и институцијама у земљи и иностранству, као и израду и реализацију програма везаних за добробит свих грађана. Акценат је на побољшању положаја старијих особа и унапређивање квалитета живота особа које нису способне да самостално задовољавају основне животне потребе.

 Залажемо се за јачање вредности цивилног друштва и стварање оригиналних идеја , а посебно подстичемо неговање традиције.

 

Skip to content